November 28, 2020, Saturday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np

मन्दिरको समय

बेलुकाको ७:०० बजे ढोका बन्द हुने गर्दछ I

बेलुका ६:०० बजे देखि हालका समयमा बागमती गंगा अराती जो बागमतीका द्वारा गरिन्छ  I रावण द्वारा लिखित शिवका ताण्डव भजन बेलुका सम्म गरिन्छ।

मध्यान्को ५:१५ बजे साझौ पशुपतिको मुख्य मन्दिरमा सधै आरति सुरु हुने गर्दछ I

दिउसोको २:०० बजे बिहानको प्रार्थना अन्त्य हुने गर्दछ I

१:४५ बजे पूजा समाप्त भई मूलभोग भगवानलाई प्रस्तुत

बिहानको १०:०० बजे स्वागत छ I पूजा दिउसो १:४५ बजेसम्म जारी रहन्छ।

 

बिहान १०:०० बजे स्वागत पूजा नित्यपूजा प्रारम्भ

बिहान ९:३० बजे भगवानका लागि बालभोग प्रस्तुत गरिने

 बिहान ८:०० बजे मन्दिरको ढोका खुल्ने,