विशेष पूजा सम्वन्धी जानकारी

१. तोकिएको मिति र समयमा कर्ता उपस्थित नभएमा पनि पूजा रोकिने छैन ।
२. पूजा रसिद बेलुकी ५:०० बजेसम्म काटी सो को विवरण पूजाको लागि पेश गरिनेछ ।
३. स्वीकृत पूजा आवेदन फारमको आधारमा रसिद काटिनेछ ।
४. विशेष पूजाको लागि कर्ता दैनिक बिहान ९:२० देखि १०:४५ बजेसम्म उपस्थित भइसक्नु पर्नेछ ।
५. आफुले भुक्तान गरेको रसिद लिदा ने.रु., भा.रु. वा अन्य कुन मुद्रामा हो रसिदमा स्पष्ट गरी लिनुहोला ।

विशेष पूजा वा अन्य कुनै गुनासो वा सहयोग चाहिएमा कोषको नजिकैको कार्यालय वा तलको नम्वरमा SMS वा फोन गर्नुहोला ।
९८५१०३०६७२
If any inquiry and suggestion please Dial or SMS 9851030672

पशुपति क्षेत्र विकास कोष