July 02, 2020, Thursday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७०३४० / ४४७१८२८ / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np
शिवरात्री

शिवरात्री

शिवरात्री एक महत्व पूर्ण हिन्दु उत्सब हो जुन दिन बल बिनाशको देवता, शिवजी को पुजा गर्ने गर्दछन् I शिवरात्री नाम संस्कृति जडहरु बाट उत्पन्न भएको छ, माहले "महान" लाई संकेत गर्दछ। शिव, देवता र रात्रीलाई “रात” भनेर उल्लेख गर्दछन् । तसर्थ, महा शिवरात्रीलाई “शिवको महान रात” भनिन्छ I यो भनिएको छ कि पृथ्वी पर्यवेक्षकहरूले यस प्रकारको ऊर्जा स्तरमा विस्तारित एक प्रकारको ग्रहण स्थितिको दृश्यमा विस्तार गरेका छन्।