July 02, 2020, Thursday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७०३४० / ४४७१८२८ / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np
माघेसंक्रान्ति

माघेसंक्रान्ति

माघ एक महिनाको नाम हो I संक्रान्ति माघको पवित्र महिनाको सुरुवात हो, नेपालका दशौं महिनामा नेपाली क्यालेन्डर अनुसार माघको पहिलो दिनमा पर्दछ I त्यसैले, माघे संक्रान्ति माघ महिनाको पहिलो दिन हो I यस पवित्र दिन, नेपालका सम्पूर्ण नदिको किनारमा मेला हुने गर्दछन् । मानिसहरुले पबित्र नदिहरुमा स्नान लिने गर्दछन् I