August 20, 2022, Saturday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७१८२८ / ४४७०३४० / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np

प्रकाशन

 

माननीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईज्यूलाइ  शुपतिनाथको सम्पति तथा गुठि जग्गा अध्धयन एवं छानविन समितिको प्रतिवेदन-२०७ हस्तान्तरण गर्दै संयोजक एवं कोषका कोषाध्यक्ष डा. मिलन कुमार थापा l


Corporate Profile