July 02, 2020, Thursday
  • देवपत्तन, काठमाडौं, नेपाल
  • +९७७-१-४४७०३४० / ४४७१८२८ / ४४६४६९८
  • +९७७-१-४४७२९६२
  • info@pashupati.org.np

वनकालीस्थित माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन अगाडिको १० (दश) वटा पसल कवल ठेक्कामा संचालन गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

पशुपति क्षेत्र विकास कोष

देवउद्यान, गौशाला, काठमाडौं ।

वनकालीस्थित माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन अगाडिको १० (दश) वटा पसल कवल ठेक्कामा संचालन गर्ने सम्बन्धी

सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना

(प्रथम पटक गोरखापत्र दैनिकमा सूचना प्रकाशित मिति:- २०७२।४।१२ गते मङ्गलबार))

यस कोषको वनकालीस्थित माधवराज सुमार्गी स्मृति भवन ठेक्कामा संचालन गर्नुपर्ने भएकोले देहायका शर्तहरुको अधिनमा रही मु.अ.क. (भ्याट) मा दर्ता भएका फर्म वा संस्थाहरुलाई सिलबन्दी बोलपत्र फारम दर्ता गर्न सूचित गरिएको छ ।